sprzęt audio

Serwis gwarancyjny Audio-gd, TP-Link, Dynamode, Winstars, Tenda, Phicomm

Obsługa reklamacji w systemie DOOR TO DOOR i DOOR TO DISTRIBUTOR

Logowanie Zgłoszenie DOOR TO DOOR Zgłoszenie DOOR TO DISTRIBUTOR


gwarancja door to door
 

Warunki Gwarancji DOOR TO DISTRIBUTOR

 1. Gwarancja DOOR TO DISTRIBUTOR zapewnia wyjątkowo przyjazny dla klienta sposób reklamacji produktów. Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego nie jest wymagana karta gwarancyjna ani dowód zakupu.
 2. Numery seryjne urządzeń sprzedanych w tym system są przechowywane w bazie danych. Klient może sprawdzić czy urządzenie jest objęte gwarancją DOOR TO DISTRIBUTOR podając numer seryjny w system dostępnym przez nasze strony Internetowe.
 3. Klient zgłasza usterkę w naszym serwisie i w dowolny sposób dostarcza go do naszej firmy - może go przesłać pocztą, kurierem lub przywieźć osobiście.
 4. Nie jest wymagane oryginalne opakowanie - jedyny warunek to takie zapakowanie urządzenia aby nie zostało uszkodzone w czasie transportu.
 5. Dostarczony do nas wadliwy sprzęt przekazywany jest autoryzowanemu serwisowi i po naprawie lub wymianie wysyłany na nasz koszt do klienta.
 6. Wszelkie koszty związane z wysyłką sprzętu po naprawie do klienta pokrywa nasz serwis.
 7. W czasie trwania gwarancji Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy technicznej.
 8. Procedura reklamacji DOOR TO DISTRIBUTOR obowiązuje tylko na terenie Polski
 9. Jedynym warunkiem skorzystania z prawa do gwarancji w systemie DOOR TO DISTRIBUTOR jest dokonanie zgłoszenia gwarancyjnego produktu objętego tym systemem poprzez nasze strony Internetowe.
 10. Przed dokonaniem zgłoszenia gwarancyjnego prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną, aby uniknąć przesyłania do nas sprzętu działającego poprawnie ale wymagającego pomocy przy konfiguracji.
 11. Nie odpowiadamy za uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w trakcie transportu paczek, za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy transportowe lub ich zagubienie. Reklamacje w takich przypadkach należy składać w firmie kurierskiej lub w urzędzie pocztowym oraz bezpośrednio kontaktować się z sprzedawcą.
 12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, tj. uszkodzeń powstałych z winy Klienta (niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użytkowanie, konserwację, samowolne otwieranie urządzenia, dokonywanie napraw, przeróbki, zmiany konstrukcyjne, wszelkie uszkodzenia mechaniczne, wgrywanie innego niż zalecanego przez producenta firmware) oraz zdarzeń losowych spowodowanych, np. pożarem, zalaniem, uderzeniem pioruna.
 13. W przypadku stwierdzenia przez serwis że reklamacja urządzenia była bezzasadna klient może utracić prawo do gwarancji w systemie DOOR TO DISTRIBUTOR, wówczas Klient może skorzystać ze standardowej gwarancji w zakresie określonym przez prawo obowiązujące w Polsce.
 14. W przypadku zerwania plomb, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym klient traci prawo do gwarancji.
 15. W przypadku wysłania nam w celu reklamacji w pełni sprawnego urządzenia Klient zostanie obciążony kosztem jego sprawdzenia i odesłania.
 16. Nie odpowiadamy za uszkodzenia mienia spowodowane nieprawidłowym działaniem urządzeń oraz z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzętu.
 17. Gwarancja nie obejmuje szkód i utraconych korzyści Nabywcy wynikających z konieczności przedłożenia sprzętu do naprawy oraz wszelkich szkód Nabywcy wynikających z opóźnienia naprawy gwarancyjnej sprzętu.
 18. Gwarancją nie jest objęte oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu lub dostarczone z urządzaniem.
 19. Gwarant zastrzega sobie prawo oceny kwalifikacji uszkodzeń (czy podlegają one naprawom gwarancyjnym).
 20. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi zastępczego towaru o nie niższych możliwościach użytkowych pochodzącego od tego samego lub innego producenta.
pobierz wersję PDF

 
 
Copyright © 2009-2013 IpTeam.pl | Informacje o cookies
Ta strona używa pliki cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności oraz politykę cookies IpTeam.pl Sp. z o.o.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: Polityka cookies i Polityka prywatności Akceptuję