sprzęt audio

Serwis gwarancyjny Audio-gd, TP-Link, Dynamode, Winstars, Tenda, Phicomm

Obsługa reklamacji w systemie DOOR TO DOOR i DOOR TO DISTRIBUTOR

Logowanie Zgłoszenie DOOR TO DOOR Zgłoszenie DOOR TO DISTRIBUTOR


gwarancja door to door
 

Warunki Gwarancji DOOR TO DOOR

 1. Gwarancja DOOR TO DOOR to przyjazny dla klienta sposób reklamacji produktów. Klient zgłasza usterkę w naszym serwisie, pakuje sprzęt, my zamawiamy kuriera. Wadliwy sprzęt trafia do naszego autoryzowanego serwisu i po naprawie lub wymianie wraca do klienta. Wszelkie koszty związane z powyższą procedurą pokrywa serwis.
 2. Gwarancję DOOR TO DOOR realizujemy wyłącznie na urządzenia posiadające na opakowaniu właściwą naklejkę DOOR TO DOOR oraz znajdujące się w naszej bazie nr seryjnych.
 3. W czasie trwania gwarancji Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy technicznej jak i obsługi serwisowej.
 4. Warunkiem skorzystania z prawa do gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu (fv, paragon).
 5. Przed dokonaniem zgłoszenia gwarancyjnego niezbędny jest kontakt z pomocą techniczną, infolinia: 032 331 97 00.
 6. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia opisanej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, zastrzegamy sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
 7. W przypadku przedłożenia sprzętu w stanie niekompletnym, nie wypełnienia formularza RMA lub nieopatrzenia przesyłki numerem RMA gwarant zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy z uwagi na niespełnienie przez Nabywcę warunków gwarancji.
 8. Nie odpowiadamy za uszkodzenia mechaniczne sprzętu powstałe w trakcie transportu paczek, za nieterminowość w dostarczeniu przesyłek przez firmy transportowe lub ich zagubienie. Reklamacje w takich przypadkach należy składać w firmie kurierskiej lub w urzędzie pocztowym oraz bezpośrednio kontaktować się z sprzedawcą.
 9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, tj. uszkodzeń powstałych z winy Klienta (niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użytkowanie, konserwację, samowolne otwieranie urządzenia, dokonywanie napraw, przeróbki, zmiany konstrukcyjne, wszelkie uszkodzenia mechaniczne, wgrywanie innego niż zalecanego przez producenta firmware) oraz zdarzeń losowych spowodowanych, np. pożarem, zalaniem, uderzeniem pioruna.
 10. W przypadku stwierdzenia przez serwis że reklamacja urządzenia była bezzasadna klient traci prawo do gwarancji w systemie door-to-door. Klient może skorzystać ze standardowej gwarancji w zakresie określonym przez prawo obowiązujące w Polsce.
 11. W przypadku zerwania plomb, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym klient traci prawo do gwarancji.
 12. Nie odpowiadamy za uszkodzenia mienia spowodowane nieprawidłowym działaniem urządzenia oraz z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzętu.
 13. Gwarancja nie obejmuje szkód i utraconych korzyści Nabywcy wynikających z konieczności przedłożenia sprzętu do naprawy oraz wszelkich szkód Nabywcy wynikających z opóźnienia naprawy gwarancyjnej sprzętu.
 14. Gwarancją nie jest objęte oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu lub dostarczone z urządzaniem.
 15. Gwarant zastrzega sobie prawo oceny kwalifikacji uszkodzeń (czy podlegają one naprawom gwarancyjnym).
 16. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi zastępczego towaru o nie niższych możliwościach użytkowych pochodzącego od tego samego lub innego producenta.
 17. W przypadku gdy sprzedawany produkt opatrzony jest nalepką DOOR-TO-DOOR, produkt ten podlega gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR wyłacznie pod warunkiem, że zgłoszenia gwarancyjnego dokonuje finalny nabywca - użytkownik produktu. Realizacja gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR dotyczy tylko użytkownika finalnego - konsumenta. Odsprzedawca, który nie jest użytkownikiem - finalnym nabywcą produktu zobowiązany jest dostarczyć reklamowane towary do miejsca nabycia lub bezpośrednio do naszej firmy na własny koszt po uzyskaniu autoryzacji polegającej na wypelnieniu formularza RMA dostępnego na naszych stronach internetowych.
pobierz wersję PDF

 
 
Copyright © 2009-2013 IpTeam.pl | Informacje o cookies
Ta strona używa pliki cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności oraz politykę cookies IpTeam.pl Sp. z o.o.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: Polityka cookies i Polityka prywatności Akceptuję